Rolf Andersson VVS-Kontroll AB i Uppsala är ett företag med 20 år i branschen. Vi vänder oss till VVS-företag, bostadsrättsföreningar, kommuner, fastighetsägare m.fl. i Uppsala med omnejd och i Stockholm. Vår verksamhet är inriktad på värme-, kyl- och ventilationsanläggningar. 
 

Projektering

   

Vi utför projektering av ventilations- och luftvärmesystem för bostadshus och lokaler och hjälper er planera uppsättandet av anläggningen.

 

Injustering

   

Vid en injustering av värme-, - kyl,och  -ventilationssystem ses flöden och inställningar över för att säkerhetsställa att systemet utnyttjas på ett effektivt sätt. 

 

Att se över är sin anläggning är en investering för god innemiljö och energibesparing. 

 

  

Råd och tips


Bra att veta »   

 
 
 

OVK 

 

(Obligatorisk ventilationskontroll)
Rolf Andersson VVS-Kontroll AB är certifierad sakkunniga funktions-kontrollanter (OVK) enligt SITAC och är behörig att genomföra OVK-besiktningar. 

 

       

Besiktning
 

Vi utför besiktning av värme-, kyl- och ventilationsanläggningar.

   

Service 

 

Vi utför service på alla förekommande VVS-anläggningar och erbjuder löpande serviceavtal.