Bra att veta 

MMA
    

  Skötselanvisning » 
(skötselanvisning för termostatventil)
 
  Termostat på radiator »
 
  Ventilen fungerar inte »